სკოლისათვის მზაობის პროგრამა შესაბამისობაში იქნება ეროვნული სასწავლო გეგმის პირველი კლასის პროგრამასთან. მასში ყურადღება გამახვილდება ბავშვის ყოველმხრივ განვითარებასა და სკოლისათვის მზაობის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზე.

კონტაქტი Powered By:Innovative Systems Management