შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს სკოლისათვის მზაობის პროგრამის შექმნის პრინციპებთან, სწავლების მეთოდებსა და სტრატეგიებთან დაკავშირებით.

კონტაქტი Powered By:Innovative Systems Management