საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განახორციელებს სკოლისათვის მზაობის ხელშეწყობის პროგრამას 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის, რომლის ფარგლებში სკოლისათვის მზაობის სასწავლო-სააღმზრდელო მეთოდოლოგიური მასალა შეიქმნება.

კონტაქტი Powered By:Innovative Systems Management