სემინარის მონაწილეები გაეცნენ ადრეული ასაკის ბავშვებისათვის შექმნილ რესურსებს და იმსჯელეს მათი საქართველოში გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ.

კონტაქტი Powered By:Innovative Systems Management