სემინარის მონაწილეებმა იმსჯელეს სკოლისათვის მზაობის პროგრამის ძირითად თემებსა და პრინციპებზე.

კონტაქტი Powered By:Innovative Systems Management