სკოლამდელი განათლება Live Search Tutorial 
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ქ-ნ ლია გიგაურმა ისაუბრა სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობაზე, კონფერენციის მიზანსა და ამოცანებზე.


კონფერენციის მიზანი იყო სკოლამდელ განათლებაში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება და რეკომენდაციების შემოთავაზება, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება სკოლამდელი განათლების ერთიანი სახელმწიფო ხედვისა და პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის პროცესში.


კონტაქტი Powered By:Innovative Systems Management