საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ქ-ნ ლია გიგაურმა ისაუბრა სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობაზე, კონფერენციის მიზანსა და ამოცანებზე.


კონფერენციის მიზანი იყო სკოლამდელ განათლებაში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება და რეკომენდაციების შემოთავაზება, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება სკოლამდელი განათლების ერთიანი სახელმწიფო ხედვისა და პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის პროცესში.


კონტაქტი Powered By:Innovative Systems Management